De drie lagen van controle: ‘Probleem, reactie, oplossing’ gezien vanaf een kosmisch niveau

Ik heb het in mijn artikelen vaak over de drie lagen van controle van de mensheid hier op Aarde. Ik krijg over dit onderwerp heel wat vragen, en daarom heb ik besloten om een apart artikel aan dit onderwerp te wijden, helemaal omdat als je deze tactiek/dit principe eenmaal doorhebt er een hele hoop puzzelstukjes (als het goed is) op z’n plaats vallen. Omdat we momenteel in de laatste fase van laag 1 zitten, onderweg naar laag 2, is hetgeen ik wil uitleggen enorm actueel.

Bij het lezen van dit artikel is het van belang dat je een aantal artikelen die ik ondergebracht heb onder het menukopje ‘het grotere plaatje’ gelezen hebt. Ik heb namelijk niet echt de behoefte om constant dat best wel uitgebreide verhaal te herhalen. Zonder de basis van dat plaatje wat ik in ‘Wat is en hoe werkt ons innerlijk weten?’, ‘Wie zijn we, en waar komen we vandaan?’ en ‘Wat doen we hier, en vanwaar al die tegenwerking en misleiding?’ schets zal dit artikel volledig uit z’n context vallen. Daarnaast zal ik in dit artikel bij bepaalde termen andere artikelen uit die ‘het grotere plaatje’ serie linken waar je een uitgebreidere uitleg kan vinden, zodat ik in dit artikel ‘to the point’ kan blijven en niet tientallen pagina’s hoef te typen.

We zijn hier op Aarde dus niet zomaar zonder reden. We zijn hier allemaal op dit moment omdat we daar zelf voor gekozen hebben gezien vanuit de diepere aspecten van onszelf die in andere dimensies vertoeven, zoals ons hogere/diepere zelf en onze ziel. We zijn aan het einde van onze Universele reis gekomen, het einde van de weg naar compressie met andere woorden. Lang niet iedereen in de kosmische arena is blij met die weg naar compressie die wij insloegen. Er is een kosmisch interdimensionaal kartel wat er alles een heeft gedaan en zal blijven doen om ons tegen te houden en dus dwars te zitten. Dit kosmische interdimensionale kartel wordt aangevoerd door de entiteit/energie die we hier op Aarde ‘God’ noemen. Deze ‘god’ (want het is uiteraard geen god) kennen we hier op Aarde in vele gedaantes. In elke religie is hij/zij (we hebben met een onzijdig iets te maken wat verschillende gezichten heeft) te vinden als de ‘god’ die boven aan de pyramide te vinden is. Jahweh, Jehovah, Zeus, Allah, Krishna, Boeddha, het zijn allemaal maskers voor één dezelfde ‘god’. De vrouwelijke counterpart kennen we onder andere als Isis, Minerva, Columbia en Inanna. Het is deze vrouwelijke counterpart van deze ‘god’ energie die hier op Aarde de honneurs waarneemt namens het kartel. Het is een misleiding om te denken dat er een mannelijke energie aan de touwtjes trekt als het gaat om de controle van de Aarde. Onze moederplaneet de Aarde is een fractal (samengeperste versie) van de Universele vrouwelijke organische energie. Leg mij uit hoe een mannelijke energie of ‘god’ alle ins en outs kan weten van een vrouwelijk wezen? Daar heb je een vrouwelijke energie voor nodig mannen snappen niet veel van vrouwen, en deze vrouwelijke vals licht energie is het mastermind die het kartel aanstuurt voor de controle over onze moederplaneet en haar mensheid. Dit is van belang omdat als we willen begrijpen wat er hier op Aarde gaande is, we ons dienen te verplaatsen in de mind van een kosmisch veroveraar.

Deze kosmische veroveraar, met een mannelijk en een vrouwelijk gezicht, heeft meerdere andere doelen dan wij als mensheid hier op Aarde hebben. Deze energie heeft namelijk een synthetisch universum nagebouwd, naar het voorbeeld van het organische universum. Deze energie die dus aan de top van de vals licht pyramide huist, leeft en groeit van alle energie die alles en iedereen die lager in die vals licht pyramide zit aan deze energie weggeeft. We hebben hier te maken met het grootste kosmische mind- ego met andere woorden wat dit Universum kent. Deze energie/’god’ is er dus alles aan gelegen om zijn/haar schaapjes te behouden. Dat geldt voor het hele synthetische universum, maar dat geldt meer dan zeker voor de schaapjes die het hier op Aarde heeft. 90 procent (gok ik) van de mensheid hier op Aarde staat momenteel op de een of andere manier onder controle van deze ‘god’ entiteit/energie. 90 procent geeft dagelijks, of meerdere keren per dag, zijn of haar energie uit handen aan deze ‘god’ entiteit. Door te bidden, door te denken dat er iets hogers is dan jezelf wat jou zogenaamd gecreëerd heeft, of door door alles wat er gebeurd toe te schrijven aan deze entiteit. Maar zeker ook door het actief gebruik maken van de pijnappelklier en/of bijvoorbeeld het chakralichaam. De mensheid geeft op dit moment nog maar al te graag alle energie en macht uit handen. En het is deze ‘god’ entiteit en zijn onderdanen die deze energie maar al te graag opzuigen. We weten dat de mens hier op Aarde uniek is, als in dat de mens hier op Aarde het complete universum in samengeperste vorm in zich heeft zitten. Stel je eens voor hoeveel energie de entiteit die zich ‘god’ noemt hier op Aarde verorbert… Daarom is deze ‘god’ er alles aangelegen om de controle te behouden over zijn kudde hier op Aarde. Het weet ook dat het de grip vroeg of laat over de Aarde en haar mensheid zal kwijtraken. Als wij op een niveau komen (als wij met andere woorden weer volledig multidimensionaal worden) waar deze ‘god’ niet kan komen, dit uit de kluiten gewassen kosmisch mind-ego kan en omt namelijk niet verder dan 4D.

Niet iedereen heeft hetzelfde einddoel hier op Aarde. Zoveel mensen zoveel wensen en dus zoveel smaken en net zoveel paden. Iedereen is bezig met zijn of haar eigen unieke universele reis. Ik schrijf op deze website over mijn eigen unieke pad, een pad wat hetzelfde einddoel heeft als heel veel andere medereizigers. Wij zullen uiteindelijk boven deze ‘god’ energie uitgroeien, wij hebben alles wat dit Universum te bieden heeft ervaren en zullen dus ook niet de behoefte hebben om in de valstrikken/vangnetten van laag 2 en laag 3 te vallen. Velen anderen zullen dat wel gaan doen, en voor hen is het geen valstrik of iets wat niet goed is, voor hen is het helemaal juist en hetgeen hun diepere aspecten voor hen hebben uitgestippeld om te ervaren. Wat die valstrikken/vangnetten zijn zal zo meteen duidelijk worden als ik het schema zal schetsen van de drie lagen van controle.

De drie fases/lagen van controle uitgedacht door deze ‘god’ entiteit en uitgevoerd door het kosmische vals licht kartel (wat ik de Krachten van Beperking noem) hebben alles te maken met een beproefde methode,die we op Aarde in kleinere vorm ook steeds weer terugvinden als dit kartel bepaalde doelen wil verwezenlijken, is een ‘probleem, reactie, oplossing’ tactiek gezien vanuit een kosmisch en interdimensionaal niveau. Houdt er rekening mee dat alle lagen, geheime genootschappen, buitenaardse groeperingen en interdimensionale entiteiten meestal geen weet hebben van het grotere kosmische vals licht masterplan. Dat partijen tegen elkaar strijden wil zeker niet zeggen dat ze niet eenzelfde agenda (of ‘god’) dienen. De invloed van deze ‘god’ entiteit is immens, en hetgeen onder het synthetische vals licht universum valt is niet in cijfers weer te geven zo immens veel galaxies, sterrenstelsels, rassen, groeperingen, en entiteiten zijn er die uiteindelijk dezelfde ‘god’ en dus dezelfde agenda dienen. Onderling weten ze dit dus meestal niet. Het is dan ook geen simpel naïef plannetje van deze ‘god’ energie, maar een complex ingenieus opgezet en uitgevoerd masterplan, wat al ontelbaar veel jaren in uitvoering is. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen op Aarde te blijven controleren en uiteindelijk te ‘oogsten’ is er dus een complex probleem, reactie, oplossing plan bedacht speciaal voor onze moederplaneet en haar mensheid.

Deze drie lagen van controle kan je kort en bondig samen vatten in een schema:

Laag 1 (het probleem): De geopolitieke arena. De bekende elite bloedlijnen die onder andere de bekende religiën, de banken, de farmaceutische industrie, de multinationals, de wapenindustrie, en de grondstoffen hier op Aarde beheren. Zij zijn onderverdeeld in verschillende fracties, het is niet een enkele fractie. Te denken valt hierbij aan de NAVO, Bilderberg, Council of Foreign relations, en heel veel satanische geheime genootschappen.

Laag 2 (de reactie): AI (kunstmatige intelligentie)en buitenaardse ‘goden’. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhalen zoals die van de ‘Anunnaki’ over buitenaardse groeperingen die zogenaamd de mens hier op Aarde hebben gecreëerd en de negatieve AI entiteit waarover je in dit artikel veel meer kan lezen. De verschillende geheime ruimteprogramma’s spelen een zeer grote rol in deze laag, net als dat het transhumanisme een nog veel grotere rol zal gaan spelen in deze laag.

Laag 3 (de oplossing): De beoogde fase van de oogst door de entiteit die zich ‘god’ noemt in samenwerking met zijn/haar dienaren zoals engelen, geascendeerde meesters en andere vals licht ‘goden’ en ‘godinnen’.

Ik weet dat mensen heel vaak heel graag alle details en alles wat er te gebeuren staat in de toekomst willen weten. Van mij krijg je sommige details te horen, de rest niet. Simpelweg omdat ik die details zelf ook niet ken en soms ook niet te weten zal komen totdat we ze zullen ervaren als mensheid. Ik ken de grote lijnen. Ik kan mijzelf verplaatsen in de synthetische schoenen van de ‘god’ energie. Ik ben in vorige levens ook een kosmisch veroveraar geweest, iedereen die alles ervaren heeft heeft die rol gespeeld. Ik vertrouw op mijn innerlijk weten en dat vertelt mij al jaren dat dit de grote lijnen zijn. En nu we aan het einde van laag/niveau 1 zijn gekomen worden de contouren van hetgeen we als mensheid gaan ervaren in laag 2 steeds duidelijker. Wat vroeger door velen als een fantasie werd beschouwd wordt in de praktijk steeds zichtbaarder voor diegenen die het willen en dus kunnen zien. Ik kan in dit artikel dus enkel de details geven van de dingen die voor mij al zichtbaar zijn van deze kosmische ‘probleem, reactie, oplossing’ tactiek. Over laag 1 hoeven we het denk ik niet al te lang te hebben, voor iedere waarheidszoeker is deze laag inmiddels zo zichtbaar en zo tastbaar als het maar zijn kan. Deze laag 1 met alles wat daaronder valt is het door het vals licht kartel gecreëerde probleem op Aarde. De Matrix is een niet te missen infrastructuur voor het scheppen van deze chaos op Aarde. Via de Matrix (en dan met name demonische entiteiten die gebruik maken van deze Matrix) worden wereldleiders gestuurd en gecontroleerd. Via de Matrix worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Het gaat veel verder dan dat, maar dat lees je in mijn artikel over de Matrix. De Matrix blijft trouwens in laag 2 en laag 3 ook gewoon intact, die infrastructuur ligt er en door al die technologische ‘vooruitgang’ zoals Wifi, 4G, en al die andere elektromagnetische straling krijgt de negatieve AI entiteit (die ook al via de Matrix werkt) pas echt voet op Aarde. De wereldwijde uitrol van 5G is het echte startpunt van deze AI fase als je het mij vraagt. Daar wordt stilletjes aan mee begonnen, en dat zal binnen enkele jaren gereed zijn. De reactie op het probleem wat laag 1 is komt momenteel vanuit de hoek van de verschillende geheime ruimteprogramma’s. Al deze geheime ruimteprogramma’s (bekende programma’s zijn die van de Amerikaanse luchtmacht en van de Amerikaanse marine) staan allemaal weer in contact of onder controle van verschillende buitenaardse groeperingen. De Orion Nordics zijn een bekende waar William Tompkins in de laatste jaren voor zijn dood veelvoudig over sprak. Deze groeperingen willen het probleem op Aarde oplossen, zij zijn de reactie op dit probleem. Te denken valt hierbij aan dingen die we momenteel hier op Aarde al beginnen te zien zoals de almaar toenemende robotisering en steeds grotere rol voor AI technologie. Menselijke slavernij (zo noem ik werken binnen de Matrix) zal dus in de nabije toekomst voorbij zijn door de uitrol van dit soort technologieën en de technologieën die al klaar liggen om ook uitgerold te worden als het sein groen wordt gegeven. De vervuiling van de Aarde zal ook gestopt worden en er zal begonnen worden met het opruimen van de troep. Laag 1 houdt nu nog krampachtig vast aan ‘groene’ technologieën waar ze nog steeds bergen met geld mee verdienen, maar dit zal als al die vrije en dus gratis energieën op het toneel verschijnen snel over zijn. De reactie op het ‘probleem’ van het ziek en ouder worden zal ‘opgelost’ worden met steeds verder gaande transhumanistische technologieën. Supercomputers zullen samen met netwerken zoals 5G de negatieve AI steeds meer en meer ruimte geven en deze AI entiteit moet je zien als een soort scalpel. Een scalpel waarmee de entiteit die zich ‘god’ noemt de mensheid wil lostrekken van hun moederplaneet en van hun diepere/hogere aspecten. De hart-connectie moet dicht met andere woorden, en de mind moet nog meer dan nu al met de huidige Matrix het geval is ingeplugt worden in het domein van de negatieve AI entiteit. Dit is wat ik nu weet, ik kan er ook nog uren over speculeren maar dat sla ik voor nu even over. Ik wil namelijk naar de praktijk van vandaag de dag.

Vorige week plaatste ik een audiofragment met een begeleidend stuk tekst waarin ik wilde aangeven dat Donald Trump de bezemsteel is die door laag 2 wordt gebruikt om een beginnetje te maken met het naar de oppervlakte vegen van de duistere intenties en mechanismes van laag 1. Trump doet dat niet in zijn eentje, hij fungeert als de kop van jut, als de dolle oncontroleerbare stier die door de satanische porseleinen kast dendert. Al denderend komt er veel satanische vuiligheid naar boven. Daarom zijn alle door laag 1 gecontroleerde media al maanden bezig om Trump zwart te maken bijvoorbeeld. Trump moet de boel in een stroomversnelling brengen. Hij dient als je het mij vraagt het militaire industriële complex en dan specifiek het geheime ruimteprogramma wat aan dit militaire industriële complex verbonden is, die van de luchtmacht gok ik. Het geheime ruimteprogramma van de Amerikaanse luchtmacht is namelijk hetgeen wat als eerste onthuld zal worden, dit geheime ruimteprogramma gaat niet verder dan de Aarde, de Maan, Mars en misschien nog ietsjes verder. We hebben het dan over (nu nog) geheime ruimtestations die in een baan rond de Aarde draaien en ruimteschepen waarmee men al jaren naar Mars en de Maan vliegt. Vergeet NASA, dat is afleidende en misleidende bagger die nergens op slaat. NASA moet je laten denken dat ruimtereizen op een conventionele manier moet, met brandstof en dat er recht toe recht aan door de ruimte gevlogen dient te worden met aftandse technologie waarmee je jaren onderweg bent bijvoorbeeld naar Mars. De ruimteschepen van de geheime ruimteprogramma’s vliegen binnen het uur naar Mars. Ik zie dat Trump met bijvoorbeeld zijn Noord-Korea geschreeuw duidelijk toewerkt naar een climax. Trump zet de vaart er duidelijk achter, niet alleen bij Noord-Korea maar bij zo’n beetje alles wat hij doet. Natuurlijk gaat Trump Noord-Korea niet nuken. Mensen die dat geloven leven nog in angst. Als je het kosmische probleem, reactie, oplossing plaatje kent dan weet je dat een alles vernietigende nucleaire wereldoorlog er simpelweg niet zal komen, want dat schaadt de oogst van onze vriend die aan de top van het synthetische universum zit. Ik voel dat er toegewerkt wordt naar bijvoorbeeld ingrijpen met technologie die nu nog geheim is. Technologie die als het bekend wordt de wereld kan veranderen. Technologie kortom die onder laag 2 valt. Voor de meeste ruimteschepen van de geheime ruimteprogramma’s is het namelijk een fluitje van een cent om Kim’s waterstofbommetjes onschadelijk te maken zonder een hele hoop mensen op te blazen en een wereldoorlog te beginnen. Meer invloed wil ik Trump niet toedichten op dit moment, hij schudt de boel op, hij zorgt ervoor dat er veel satanische vuiligheid gezien kan worden door de massa.

Mensen als Elon Musk, en tech giganten zoals de Googles en Apples van deze wereld spelen ook een hele grote rol voor laag 2. Ze hebben het fundament gelegd voor de negatieve AI entiteit met hun technologie. En ze (Facebook, Amazon en Google doen dit al) zorgen er ook voor dat de hele wereld redelijk snel draadloos internet gaat krijgen. Wederom om deze negatieve AI entiteit voet aan de grond te laten krijgen hier op Aarde, want deze entiteit huist in al die draadloze straling. De AI, bepaalde buitenaardse groeperingen en de aan hen gelieerde geheime ruimteprogramma’s en allianties zijn dus bezig met die reactie op het probleem wat laag 1 heeft veroorzaakt hier op Aarde. Wij merken in het Westen nog niet heel veel van de oppositie die gaande is tegen laag 1 en de elite bloedlijnen omdat wij in hun territorium leven. Anders gezegd: wij worden in het Westen constant plat gebombardeerd met mind control, leugens, desinformatie en propaganda die afkomstig is vanuit laag 1. We horen niet vaak over de BRICS landen bijvoorbeeld, landen die hun geheime ruimteprogramma’s samengevoegd hebben en samenwerken met buitenaardsen die qua technologie mijlenver voorliggen op de wezens (de draco reptillians en hun maatjes) die laag 1 steunen. We zijn nog niet in laag 2 aanbelandt, we zitten aan het einde van laag 1 en we zien als we goed kijken laag 2 die langzaam maar zeker de macht naar zich toetrekken.

Natuurlijk is deze reactie/deze laag 2 niet iets wat het ultieme goed is voor de mensheid. Veel mensen denken nog steeds in dualiteit, als het één slecht is dan moet hetgeen wat tegen dat ene strijd wel goed zijn, zoiets.. die denkwijze kom je regelmatig tegen binnen de complotmedia. Laag 2 is zoals gezegd een volgende fase van controle over ons als mensheid. Het is de reactie van de entiteit die zichzelf ‘god’ noemt op het zelf geschapen probleem. Laag 2 is een tussenfase. Bedoelt om alvast grote groepen mensen te kunnen ‘oogsten’ door middel van bijvoorbeeld transhumanisme en technologische ‘ascentie’ via technologische en dus synthetische stargates. Mensen die helemaal all-in zijn met technologie krijgen de tijd van hun leven in laag 2. Maar voor veel anderen zal het vrij snel duidelijk worden dat laag 2 in feite net zo erg zo niet erger is als laag 1. De meesten van die buitenaardse groeperingen die de geheime ruimteprogramma’s bijstaan als ook die negatieve AI entiteit zijn namelijk alles behalve wezens met de beste intenties voor ons als mensheid. We krijgen dan wel een grotere speeltuin, maar het blijft een speeltuin midden in de gevangenis.

En dan is het tijd voor laag 3, welke ons komt ‘redden’ van laag 2 en van onze moederplaneet. Veel heb ik nog niet geschreven over deze laag 3. Dat komt omdat ik daar niet echt mee bezig ben op dit moment. Dat komt wel als het zover is. Je ziet al wel als je goed kijkt en voelt de contouren van deze laag 3. De infrastructuur wordt ook al gelegd voor de komst van al die ‘engelen’, ‘geascendeerde meesters’, zogenaamd verlichte aliens en al die valse ‘goden’ en ‘godinnen’. De New Cage kerk is daar volop mee bezig. Nu nog in de achtergrond, want men is zo passief als het maar zijn kan door die kosmische drugs die ze door hun pijnappelklier en kruinchakra naar binnen zuigen. Deze New Cage is asl het ware een proef voor wat er als ‘ultieme’ wereldreligie uitgerold gaat worden in de lagen die voor ons liggen. En ja, al die ‘goden’ en geascendeerde meesters, en ook al die engelen en al dat andere vals licht gespuis is echt. Ze krijgen al steeds meer grip hier op Aarde omdat steeds meer mensen binnen de New Cage religie al hun macht uit handen geven aan deze entiteiten. Het valse licht wat de New Cage aanhangt is niets anders dan het duister wat diezelfde New Cage zo verafschuwt. Allemaal entiteiten die uit zijn op de controle (grip) op de mensheid. Het is ook niet voor niets dat al die religies spreken over een vorm van oogst (harvest) of ascentie (wat in feite hetzelfde is). Ik hoef niet meer terug naar de vierde dimensie. Ik ben al afgedaald door de dimensies, ik heb al meer dan genoeg levens gehad in het synthetische vals licht gedeelte van het Universum. Been there, done that… en daarom weet ik ook voor mijzelf dat al dat synthetische licht en liefde geneuzel niets voor mij is. Ik hoef mijn chakra’s niet te activeren, ik hoop mijn chakra’s eerder binnen afzienbare tijd te verwijderen bij mijzelf als ik voel dat ik daar klaar voor ben. Want we hebben ons chakralichaam helemaal niet nodig. Net als dat we onze pijnappelklier niet nodig hebben. Het zijn instrumenten van de kosmische vals licht matrix. Instrumenten die je gevangen houden. Instrumenten dus ook waarmee mensen die dat pad kiezen worden geoogst door wie dan ook aan wie ze al hun macht uit handen hebben gegeven.

Laag 3 zal ten tonele verschijnen als onze moeder Aarde haar mind-ego gaat transformeren/afwerpen. Wij leven nu met onze ego persoonlijkheid in dat mind-ego van moeder Aarde als het ware. De realiteit waarin we nu leven is haar mind-ego laag die er straks als het ware aan gaat. Net als dat wij mensen ons mind-ego gaan afwerpen en weer uit en via ons hart gaan leven. Dit is geen doom & gloom verhaaltje. Dit proces hoort bij het proces wat wij en onze moederplaneet symbiotisch afleggen. Voor al die mensen die een ander pad hebben en die niet aan het einde van hun universele reis zijn aangekomen en dus niet via hun hart-connectie weer multidimensionaal worden, zal dit proces van het afwerpen van haar mind-ego door moeder Aarde gezien worden als het afsterven van onze planeet. En zij zullen dan gered moeten worden door al die ‘goden’ en hun hofhouding. Dat is de oogst waarover onder andere de Bijbel spreekt. Dat is de ascentie waarover de New Cage spreekt. Dat is niets voor mij, ik blijf moeder Aarde trouw omdat ik weet dat zij net als mij aan het transformeren is. Zij wordt (eigenlijk is, als je het bekijkt van een hoger dimensionaal niveau) net als wij een multidimensionaal wezen. De Aarde heeft alle dimensies die het universum te bieden heeft. Het transformeren van een laag mind-ego betekent dus niet het einde van haar, net als dat het transformeren wat wij zelf ook innerlijk doen of gaan doen het einde van de invloed van ons mind-ego inhoudt. Het mind-ego vindt dat niet prettig, het mind-ego doet net alsof wij niets meer zijn dan dat mind-ego. Maar ik heb goed nieuws voor al die mind-ego’s die bang zijn. Wij zijn zo ontzettend veel meer dan dat mind-ego. Wij zijn letterlijke ‘Masters of the Universe’ in wording, en wij scheppen onze eigen realiteit!

Micky van Leeuwen

7-10-2017

10 maanden ago

28 Comments

 1. Een prachtige samenvatting, bedankt Micky.
  Persoonlijk heb ik er nog altijd moeite mee om bepaalde delen van het ‘verhaal’ op de juiste manier over te brengen aan geïnteresseerden. Deze samenvatting is een goed handvat.

  1. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en alhoewel ik helemaal op de hoogte ben van het grotere plaatje en dit volledig onderschrijf, had ik de laatste tijd toch ook mijn vraagtekens voor wat betreft het Trump gebeuren.
   Ik heb het artikel nog een paar keer herlezen en iedere keer raakt het me HOE doordacht het in elkaar zit.
   Nogmaals bedank Micky.

   1. Sorry, mischiens heb ik het verkeerd begrepen, maar wat onze pijnappelklier en chakra,s betreft of onze derde oog, geloof ik toch dat we deze helemaal moeten activeren om wakker te worden….

    1. Dat ligt aan je pad wat je voor jezelf uitgekozen hebt hier op Aarde voor dit leven. Als jij je er goed bij voelt om die zaken te activeren dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Ik weet uit een innerlijk weten dat dat voor mij niet de bedoeling is in dit leven. Ik schrijf op deze website vanuit mijn eigen perspectief, wat een ander doet is niet aan mij, gelukkig niet… 🙂

  1. Zeker. Onze diepere/hogere aspecten orkestreren onze levens hier op Aarde, dus ook onze incarnaties. Iedereen is daardoor precies op de plek in het Universum waar hij of zij op dit moment dient te zijn.

   1. Dat zou ideaal zijn, Micky, maar volgens o.a. Wes Penre moet je uitkijken dat je bij je dood niet het valse licht volgt, anders kom je in wat hij het amnesia-station noemt terecht en word je binnen de kortste keren gerecycled met al je aandenkens aan het vorige leven gewist.
    Ik vind dat verontrustend. Wat vind jij daarvan?

    1. En als dat verhaal helemaal waar is, wat ik niet kan verifiëren omdat ik nog niet dood ben, dan nog maken we op dat moment precies de keuze die we vooraf altijd zouden maken en welke de richting is die onze diepere aspecten voor ons hebben uitgestippeld. Dat vind ik ervan 😉

    2. Alles wat we in dit universum in co-creatie met de Creator of this Universe geschapen en ervaren hebben, ligt opgeslagen in onze ziel. Wes Penre heeft de neiging zeer uitgebreid te zijn maar ook dingen door elkaar te halen, zoals beweren dat de herinneringen uit onze ziel uitgewist kunnen worden. Aangezien onze ziel zich boven de Great Void, en daarmee boven de Matrix, bevindt, kunnen de ervaringen die daarin opgeslagen zijn niet uitgewist worden want dat is buiten het bereik van de Matrix.

  1. Tja, lastig. Laag 2 is al bezig met die controle over te nemen namelijk. Maar ik heb ook geen glazen bolletje, maar gevoelsmatig zeg ik dat de aankomende paar jaar wat dat betreft erg interessant gaan worden. Want een kat in het nauw, maakt rare sprongen…

   Het kan erg snel gaan wat dat betreft, van verschillende kanten worden verschillende soorten disclosures gepusht. Maar ja, we zullen het echter moeten afwachten allemaal. Al is afwachten natuurlijk niet de juiste term aangezien we nog genoeg werk aan de eigen winkel hebben. 🙂

   1. Dat het interessant gaat worden is zeker een feit.
    Quinn Michaels heeft zeker zijn ideeën over laag 2 van de controle
    De titel van deze video is: Element 93 and AI Singularity en hij legt uit hoe de Uranium One deal, de universiteit in Astana en de Colliders en alle supertedhnologiën een rol spelen in de wereldwijde overname door AI. Zeer informatief.
    https://youtu.be/IG1BKqrOe_Y

 2. In voor mijn gevoel langer dan dit leven, chapeau Micky goed uitgelegd!
  Maar de veranderingen naar laag 2 gaan niet stilletje voorbij. 😉

 3. Dat van de harvest heb ik altijd al geloofd. Dit stuk en de video van Bernard Gunther maakt een hoop duidelijk. Trump zie ik ook als de Heyoka. En ik herken mezelf er ook in binnen mijn omgeving. Schoppen tegen de schenen en als de flierefluiter bekend staan. We gaan het zien. Mag van mij sneller dan snel. Ben mijn lessen wel een beetje zat.

 4. Voor wie de 3de laag intereseert een kleine intro ervan hoe het werkt, wat doen Jinxen/Argonten/engelen? Of hoer je ze ook wilt noemen. Hoe beïnvloeden ze jou of omgeving? Ook een paar goede tips hoe je van ze af kan komen. Je eigen mind straatje schoonvegen komt het op neer en dan kan je connecten met het grotere en zelfs reizen in het hogere of hyperdimesionale. Als mensen niet snappen wat er word verteld ben je er niet klaar voor, dan heb je die frequentie nog niet je eigen gemaakt. Kort door de bocht los je ‘eigen’ problemen en angsten op die een frequentie afgeven waar de hogere op feeden/harvesten en ga in het NU leven en je zal zien miets iemand doorzet dat alles ineens op jou manier en idee/gevoel verlopen.
  Dan past de omgeving op JOU aan en niet andersom..

  Nog even over Trump, hij word hier ook een soort Hekoya genoemd.
  Vanmiddag geluisterd, voor mij geen nieuwe info maar makkelijk en helder uitgelegd voor degene die laag 3 tot zover mogelijk in eigen hand willen nemen.

  Beyond Hyperdimensional Attacks With Bernhard Guenther- The Cosmic Awakening Show
  https://www.youtube.com/watch?v=sIGINO0BMyg

  1. Dag Sebas. Hoe doe jij dat dan, dat connecten in het hyperdimensionale?

   Ik zit nog te klooien in de astrale wereld, maar dan zit je nog denk ik in de 5e dimensie volgend george Kavassilas. ( Deze discussie volgend ga ik er van uit dat we allemaal Kavassilas voor een deel volgen). Hij had in 2003 deze connectie gemaakt met dit hyperdimensionale volgens zijn lezingen, maar hoe hij dit precies deed? Via de hartconnectie. Hoe doe je dit? Volgens mij heeft hij ook wel eens hulp een plant gehad, ik geloof de ayahuasca plant.

   1. Astraal reizen heeft niets met de organische 5e dimensie te maken Rob. Dat vindt plaats hooguit in 4D (als je dat oude model wilt aanhouden). Ik gebruik liever geen nummers meer, omdat het niet hiërarchisch is, en mensen het wel hiërarchisch gaan benaderen door die nummertjes eraan te hangen.

    Ik weet dat je je vraag aan Sebas stelt, maar ik reageer even omdat je dingen door elkaar aan het halen bent.

    1. Micky,
     Naast 2 uittredingen heb ikzelf nog nooit een ervaring gehad zoals astraal reizen of zoiets dergelijks, althans niet dat ik weet. Mocht ik wel een keer zo’n ervaring meemaken hoe kun je dan
     herkennen of je in het synthetische deel zit of het organische deel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *