Hoeveel geld wat ingezameld is voor een goed doel gaat daadwerkelijk naar dat goede doel?

Twee weken terug werd er bij mij thuis aangebeld. Het was een hoogbejaarde man achter een rollator. Hij stak pontificaal een collectebus in mijn gezicht en vroeg of ik wat geld over had voor KWF kankerbestrijding. Normaal gesproken hanteer ik de botte bijl methode bij dit soort collectes en vertel ik