Navigeren door de Matrix

De Matrix is waarschijnlijk het meest besproken onderwerp in de alternatieve media. Iedereen heeft wel een visie en/of een mening over de Matrix. Het gaat daarbij in vrijwel alle gevallen over de Aardse Matrix. De kosmische Matrix wordt vrijwel nergens besproken, laat staan opgemerkt… Ook verschillen