Wie zijn we, en waar komen we vandaan?

Wie zijn we, waar komen we vandaan, wat doen we hier en waar gaan we heen? Voor mij zijn dit de vier belangrijkste vragen als het gaat om het proces van bewustwording. Ik heb nooit genoegen genomen met zowel de wetenschappelijke als ook de religieuze antwoorden op deze vragen. De ene kerk verteld je dat wij mensen de uitkomst zijn van een grote reeks toevallige bizarre samenkomsten van allerlei toevalligheden. Doordat al die toevalligheden toevallig met heel veel geluk samen gekomen zijn op deze planeet is de mens ontstaan. Met dit gegeneraliseerde beeld wat de wetenschappelijke kerk ons voorschotelt heb ik nooit iets gehad. Met religie heb ik al helemaal niets. Een god figuur die alles en iedereen gecreëerd heeft ging en gaat er bij mij niet in. Dat voelt voor mij niet goed, en als dat al zo zou zijn, waarom moeten wij zo’n god figuur dan aanbidden en naar zijn of haar maatstaven leven? Welke oppermachtige en alwetende lieve goedzak god houdt ervan om vereerd en aanbeden te worden? Is dat niet heel erg egocentrisch allemaal? Omdat ik nergens bevredigende antwoorden kreeg op mijn vragen over het grotere plaatje besloot ik zelf maar op zoek te gaan. Ik vond de antwoorden uiteindelijk in mijzelf, niet buiten mijzelf.

Ik schreef over het innerlijk weten en mijn proces richting de informatie waar ik in deze serie artikelen over ga hebben in dit artikel. Om te begrijpen waar ik mijn informatie vandaan haal en hoe ik te werk ga is het van belang om het artikel over het innerlijk weten gelezen te hebben. Daarnaast schreef ik nog een tweede inleiding over het herkennen van mind-ego programmeringen. Het zijn deze mind-ego programmeringen en overtuigingen die ons in de weg zitten bij het weer volledig op en in onszelf te vertrouwen. Alle kennis die we nodig hebben zit namelijk al in onszelf opgeslagen. Het is een kwestie van deze kennis weer te gaan herinneren. We zijn tijdens ons leven flink geconditioneerd om vooral andermans kennis uit ons hoofd te leren, in plaats van op onze eigen wijsheid te vertrouwen.

Dit artikel is dus eigenlijk het derde deel in een reeks artikelen die ik aan het schrijven ben over het grotere plaatje. Het is veel te veel, en bovendien veel te belangrijk om af te raffelen en in een enkel artikel te beschrijven. Ik ga het dus proberen een beetje overzichtelijk te houden. Vandaag wil ik beginnen met de vragen ‘Wie zijn wij, en waar komen wij vandaan?’ Wetenschap en religie vertellen ons dat ons bestaan beperkt is tot dit Universum waar we in leven. We werken/evolueren ons een weg omhoog als het ware als we deze twee religies moeten geloven. Zoals vaak is het tegenovergestelde de waarheid. We hebben, als je het zo wilt noemen, een weg omlaag bewandeld. En tegelijkertijd zijn we nog steeds bovenin aanwezig. We zijn multidimensionale wezens. Dit aspect van mij wat dit artikel schrijft is aanwezig in de derde dimensie hier op Aarde. Ben ik alleen deze Micky hier op Aarde? Nee, bij lange na niet. Ik ben zo ontzettend niet te beschrijven veel meer dan dit ene aspect hier op Aarde. We zijn eeuwige oneindige multidimensionale wezens, en dit aspect hier op Aarde is een incarnatie van ons multidimensionale zelf in de derde dimensie hier op Aarde. Er zijn 12 dimensies binnen dit Universum. Wij zijn tegelijkertijd aanwezig in al die verschillende dimensies binnen dit Universum. Als dat al niet schizofreen klonk dan zal het volgende je helemaal misschien wel doen verbazen. We bestaan ook buiten dit Universum.

Het woord Universe (Uni-Verse) spreekt wat dat betreft boekdelen. Uni is 1, verse is vers, dus 1 vers. Er zijn ontelbaar veel verzen (universums) buiten dit Universum. We spreken dan ook over een multiversum. Het Universum waar we nu in leven en ervaren is een levend wezen. Al die andere universums zijn ook levende wezens. Ieder van ons hier op Aarde (en in de hele kosmos) is ook een eigen Universum. Net als dat wij in essentie allemaal anders zijn en andere unieke eigenschappen hebben, zo ook geldt dat voor al die universums. We zijn nog heel veel meer dan een eigen Universum, we zijn namelijk oneindig. Wat dus wil zeggen dat we geen begin en geen einde hebben, we zijn altijd geweest en zullen altijd zijn. Met andere woorden: We hebben dus geen schepper, geen bron, geen god, of geen wat dan ook wat ons gecreëerd heeft en wat boven ons staat of groter dan ons is. We zijn allemaal gelijk. En we projecteren aspecten van ons zelf in andere universums om te ervaren en te leren hoe iemand anders in elkaar zit. We hebben allemaal unieke eigenschappen namelijk. Zo ook het universum waar we nu in leven/ervaren.

Dit Universum heeft als eigenschap licht. Licht in alle facetten van het woord. Frequentie, vibratie, geluid, dualiteit, afzondering, polariteit, fragmentatie, et cetera. Wat dit in de praktijk betekend daar kom ik later in dit artikel en in volgende artikelen op terug.

Een ieder van ons wilde dus licht ervaren in dit Universum. We projecteerden een aspect van ons zelf in dit Universum. Dat aspect noemen we onze ziel. Ik heb een afbeelding gevonden wat een duidelijk beeld schetst van dit Universum wat dat betreft. Aan de hand van dit model is het makkelijker te visualiseren wat ik ga beschrijven.

dimensies

Waar ik het in deze reeks artikelen over ga hebben is feitelijk Ónze reis door dit Universum’. We begonnen in de hogere dimensies. Al noem ik het liever de diepere dimensies (ik blijf moeite houden met hiërarchische termen). Dit Universum werkt via co-creatie. Alles is co-creatie in dit Universum. Als ik zeg dat we het hele Universum in onszelf hebben zitten, zij het in samengeperste vorm, dan lieg ik daar geen woord van. Het resultaat van ons zelf projecteren in dit Universum is dat we daardoor samengegaan zijn met dit Universum. Het is net Maggi, een beetje van jezelf en een beetje van… dit Universum dus.

Onze eerste stapjes in dit Universum zetten we dus in de hogere dimensies. Feitelijk is 12D het eerste level, 11D het tweede level, enzovoorts. Omdat we gewend zijn aan de Aardse term van 3D en naar boven kijken noemen we dat eerste level om het een beetje overzichtelijk te houden 12D. 12D t/m 10D zijn de dimensies waar het gaat om het acclimatiseren, het wennen aan de eigenschappen van dit Universum van licht.

We hebben het over een symbiotisch proces als het gaat om onze reis door dit Universum en het Universum zelf. Dit Universum wou net als wij licht in alle vormen en facetten ervaren. De eerste stap daarbij is het splitsen van jezelf in twee tegenovergestelde vormen van energie. Ik heb het dan over de universele mannelijke en de universele vrouwelijke energie (waarover in het volgende deel meer informatie). De hogere dimensies zijn in vergelijking met de lagere dimensies harmonieus. Het is dit gevoel van harmonie wat velen van ons van binnen voelen en herinneren.

Nadat we aan de eigenschappen van dit Universum gewend waren begon onze echte reis door de dimensies. We daalden als het ware af in de dimensies. In feite gingen we van level naar level, net als in een computergame. Als we het ene level uitgespeeld en geheel ervaren hebben, gaan we door met het volgende level van licht ervaren. Doordat we steeds verder van onze ware essentie wegraakten, ervoeren we dit licht in een steeds meer afgescheiden vorm. Elk level/elke dimensie heeft een lagere vibratie en een andere frequentie. Het wordt als het ware steeds dichter en steeds langzamer. Net zoals in de golfvorm op de afbeelding hiernaast (aan de rechterkant de hogere dimensies, en aan de linkerkant de lagere dimensies). Hoe verder we van onze essentie afraken des te langzamer het gaat doordat we weg geraken bij het signaal.

ChordPianoWaveform

12D t/m 8D zijn de dimensies/levels waarin we eigenlijk pure energie zijn. We hebben geen vorm. Vorm en dus ook fysieke lichamen zijn pas aan de orde in de dimensies vanaf 7D. 7D t/m 5D zijn de dimensies waarin we ons hogere/diepere zelf belichamen. We hebben een enkel energetisch middelpunt. In deze dimensies zijn we dus nog heel, en bestaan er ook geen ziektes en aandoeningen. Die zijn alleen van toepassing in de lagere dimensies, waarover zo meteen meer informatie volgt. In die lagere dimensies hebben we een energetisch chakralichaam. Wat dus niet meer dat ene hele energetische middelpunt is, maar een gefragmenteerde energetische laag om ons fysieke lichaam heen.

Zoals gezegd dienden we eerst alles te ervaren wat er maar te ervaren viel in elk level/dimensie, voordat we verder konden naar het volgende level. Binnen elke dimensie zijn ook weer tig van subdimensies met/van andere frequenties en vibraties. Toen we alles ervaren hadden wat er te ervaren viel in de vijfde dimensie, was het tijd voor iets compleet nieuws. Zoals je in de afbeelding eerder in dit artikel kan zien zit er een ‘great void’ (grote leegte) tussen de vijfde en de vierde dimensie. Dit is omdat de vierde en vijfde dimensie totaal verschillend van aard zijn, ze zijn niet met elkaar te vergelijken. De dimensies onder de vijfde dimensie behoren namelijk tot de kosmische arena. Toen we afdaalden naar deze kosmische arena lieten we ons diepere/hogere zelf achter in de hogere dimensies. Met andere woorden: we sneden onszelf af van al onze (universele) kennis en kracht. We hebben altijd die connectie nog met onze diepere/hogere aspecten, want deze aspecten zijn nu nog steeds aanwezig in die andere dimensies. Die connectie zit in onszelf. We zijn alleen door het steeds verder afdalen in dichtheid en de constante stroom van misleiding in de kosmische arena vaak deze connectie vergeten.

Eigenlijk kan ik met geen woord beschrijven hoe de vijfde en hogere dimensies eruit zien en hoe ze werken. Het is ook met geen pen te beschrijven als je bedenkt dat al onze levens, al onze duizenden (misschien wel miljoenen of meer) incarnaties in de kosmische arena gepland en georkestreerd zijn door onszelf in die hogere dimensies. Als je bedenkt hoeveel ervaringen je hebt gehad op en in ontelbaar veel galaxies, sterrenstelsels, sterren en planeten… dan is onze mind het spoor al snel bijster als het gaat om het kunnen bevatten van hoe groots en immens dat alles is om ‘zomaar’ even te plannen en te orkestreren.

We kunnen ons niet eens een beeld vormen van hoe immens kolossaal en complex de kosmische arena is. Om een klein beeld te schetsen het volgende: Wij kunnen met het blote oog of via onze telescopen een minuscuul stukje van deze kosmische arena waarnemen. Wetenschappers hebben al berekend dat er in de Melkweg alleen al honderden miljarden sterren aanwezig zijn. Men kan ook al zeggen dat er honderden miljarden andere galaxies naast de Melkweg bestaan. En dat is pas een klein stukje wat wij kunnen waarnemen. En we zien dan ook nog alleen maar dat stukje vanuit onze 3D realiteit. Want zoals gezegd zijn er binnen elke dimensie talloze verschillende frequenties. Zoals je in de afbeelding eerder in het artikel kan zien bestaat de vierde dimensie uit ontelbaar veel subdimensies. Als je in één van die subdimensies zit en je kijkt omhoog dan lijkt het alsof je een compleet universum ziet. En dat alles al binnen de vierde dimensie. Over die vierde dimensie kom ik in latere artikelen nog uitgebreid op terug, aangezien deze dimensie het domein is van de energie die zich god noemt, die energie zit aan de top van de vierde dimensie en doet zichzelf dus voor als de schepper van alles en iedereen. Dat alles is een verhaal apart waar ik nog zeer uitgebreid op terug ga komen in de nabije toekomst.

We zien dus vanuit onze 3D bril alleen maar de 3D laag in de kosmische arena. Daardoor zien we dat er bijvoorbeeld zogenaamd geen leven is op Venus en/of Jupiter bijvoorbeeld. Dat komt omdat we alleen onze beperkte bandbreedte van een stukje 3D waarnemen, en dan lijken veel planeten inderdaad levenloos. Als je het zou bekijken met een multidimensionale bril dan zou je zien dat de kosmos bezaait is met leven in allerlei verschillende vibraties, frequenties en dimensies. Een ster is feitelijk een planeet, maar dan in een veel hogere vibratie.

Wij zijn ook niet het enige aspect van ons multidimensionale zelf in de kosmische arena. Bij lange na niet zelfs. We zijn wel een bijzonder aspect van ons zelf. Meer daarover in het volgende deel van deze reeks.

Vaak wordt er verklaard dat wij hier op Aarde in 3D op de bodem van het Universum zitten. Dat is niet waar. Er is ook nog een 1e en een 2e dimensie. Dit is niet het mineralen en/of het planten en dierenrijk hier op Aarde zoals zovelen beweren. Nee die dingen zijn gewoon zichtbaar en tastbaar en zijn dus gemanifesteerd in de 3e dimensie. De 1e en 2e dimensie zijn de domeinen van bijna puur duister en puur kwaad. Alles eet en moord elkaar daar uit om te overleven. Bij die dimensies vergeleken is de Aarde een paradijs. De kosmische arena is zo kolossaal en zo immens complex dat het overzicht snel weg is. Zo kan het als je boven in de vierde dimensie vertoeft echt lijken en voelen alsof je compleet verlicht bent en in de hoogte dimensies van het Universum bent aanbeland. Dit zijn de energieën waar de New Age het over heeft en mensen naar toe wil brengen. Over die misleiding volgen ook nog interessante artikelen kan ik je verklappen.

Door al die kenmerken van licht die we wilden en willen ervaren zijn we inmiddels mijlenver verwijderd geraakt van onze werkelijke essentie, ons ware multidimensionale zelf. We hebben zo’n beetje alles ervaren wat er te ervaren valt in dit Universum. We ‘daalden af’ in de dimensies. En zijn op dit belangrijke moment aanwezig op Aarde. Velen denken dat we weer omhoog moeten gaan klauteren als het ware. Velen willen weer terug naar de vierde dimensie met andere woorden. Maar dat is een grote misvatting/misleiding. Een logische misvatting overigens, dat wel, want we verlangen allemaal terug naar die harmonie die we ooit ervaren hebben. Ascentie is een populair iets binnen de New Age. We willen weer terug naar waar we vandaan kwamen. Ik zeg je nu dat het daar niet om draait in dit Universum. Iedereen weet dit ook van binnen. We wilden licht in alle facetten ervaren. We werden afgescheiden van onze essentie, afgescheiden van onze ziel en van ons diepere zelf, en dus van al onze kennis en wijsheid. We fragmenteerden in ontelbaar veel aspecten. We zijn helemaal opgegaan in het ervaren van alle mogelijke vormen van dualiteit en polariteit. We hebben een hele boel lichte/positieve incarnaties gehad binnen de kosmische arena. We hebben net zoveel duistere/negatieve incarnaties gehad binnen de kosmische arena. We zijn het mooiste en liefdevolste van het liefdevolste geweest, maar tegelijkertijd ook het meest duisterste van het duisterste. Daarom herkennen we al deze facetten van licht en duister ook in anderen. We zijn het zelf immers allemaal geweest. En dat alles hebben we niet voor niets allemaal zo ervaren en voor onszelf zo uitgestippeld en georkestreerd vanuit een dieper aspect gezien. We wilden net als dit Universum worden. We zijn ons eigen unieke Universum wat een aspect projecteerde in dit Universum, om van dit Universum te leren door te ervaren. Door werkelijk waar alles, maar dan ook alles te ervaren wat dit Universum is. En al die ervaringen, en al die aspecten van ons zelf, zijn we nu aan het integreren hier in deze incarnatie hier op Aarde. De vraag die vervolgens als logisch vervolg op dit verhaal volgt is ‘Wat doen we hier, en vanwaar al die tegenwerking en misleiding?’ Daarover gaat dan ook het volgende deel in deze reeks!

Micky van Leeuwen

27 Responses to Wie zijn we, en waar komen we vandaan?

 1. Lux schreef:

  Beste Micky,

  Ik zat zelf eens lekker te filosoferen. Mijn gedachte stuitte op het geen wat je hier zegt over de dimensie niveaus. en dan specifiek het 2e en 3e dimensie niveau. zou het niet kunnen dat het 3e dimensie niveau De mannelijke kan is van het dualiteit, en het 2e dimensie niveau het vrouwelijke is van dualiteit? dit voelde voor mij heel logisch aan. Ik ben nu echter benieuwd hoe jij hier over denkt.

  Mvg Luc

  • Micky van Leeuwen schreef:

   Voor mij voelt dat niet goed. Dualiteit is namelijk een van de kenmerken van dit Universum. In elke dimensie geldt dualiteit, al is het binnen 4D t/m 1D het heftigst die dualiteit. Binnen elke dimensie heb je dus ook mannelijk en vrouwelijke energie, daar begon die dualiteit in dit Universum namelijk mee. In ons Zonnestelsel zien we dat mooit terug met de Zon die de mannelijke energie vertegenwoordigt en de Aarde die de vrouwelijke energie vertegenwoordigt. Dat is dus ook binnen 3D. Een stapje hoger is als sterrenstelsel (binnen de Melkweg) Orion de mannelijke energie en Sirius de vrouwelijke energie. Qua galaxy is de Melkweg de vrouwelijke Universele energie en Andromeda de mannelijke Universele energie. Deze galaxies omvatten allebei op hun beurt dimensies 1D t/m 4D, en binnen elke dimensie heb je weer ontelbaar veel extra sub-dimensies of realiteiten.

  • Dore schreef:

   klopt wat je zegt mick, in elke dimensie en elke werkelijkheid zijn beide energieën aanwezig. er zijn eindeloos veel werkelijkheden in elke dimensie en die werkelijkheden verschillen allemaal. sommige zullen misschien 99% mannelijk zijn en 1% vrouwelijk en andersom en alles ertussen in. het is dus totaal niet zwart wit.
   Maar het is dus wel zo dat in sommige dimensies/werkelijkheden de vrouwelijke of mannelijke energie (net iets) meer overheerst. de 4de dimensie is namelijk in mijn ervaring meer mannelijke georiënteerd. mijn spirit (4d aspecten) die is erg naar buiten gericht, erg gericht op actie en manifesteren en dus regie (allemaal eigenschappen van de mannelijke energie). mijn spirit kan het bijvoorbeeld ook niet uitstaan dat alles op dit fysieke niveau zo verschrikkelijke langzaam gaat en maar niet doorstroomt naar buiten toe en dat ik in deze werkelijkheid eerst naar binnen moet (vrouwelijke energie) om ellenlang door alle ellende heen te spitten (vrouwelijke energie) voordat er ein-de-lijk iets veranderd.
   hiermee bedoel ik dus te zeggen dat het – niet perse in de derde dimensie want dat weet ik niet – maar wel in de derde dimensie van deze werkelijkheid UITEINDELIJK meer neigt naar de vrouwelijke kant (ze zeggen ook wel eens dat er op deze planeet 51% vrouwen leven en 49% mannen – of dat waar is weet ik niet maar zou wel logisch zijn). het is ook een vrouwelijke energie moeder Aarde waar we op leven. alleen via de vrouwelijke energie (door naar binnen te gaan) komen we hieruit en overstijgen we deze mate van extreme dualiteit en densiteit. daarom kan het heus wel zo zijn dat een bepaalde dimensie (op de laag waar jij dan op in voelt) meer neigt naar de vrouwelijke en/of mannelijke energie. daarom ben ik wel heel benieuwd hoe je dat precies bedoelt Lux,dat de 2de dimensie meer vrouwelijk voelt en de derde dimensie meer mannelijk? kan je dat misschien proberen onder woorden te brengen dat gevoel waar je op intuned?

 2. Seth-3 schreef:

  Het is voor mij hetzelfde dat ik niet achter wetenschap en religie staat. Ik resoneer niet meer hetgene wat hier staat geschreven, ik kan er helaas niks mee. Ik ben bang dat ik het nooit zal weten hoe het in elkaar zit.

  • Micky van Leeuwen schreef:

   Het begint allemaal bij zelfvertrouwen. Natuurlijk weet je hoe het in elkaar steekt,vertrouw op jezelf, en dan doel ik niet op je mind maar op je ware zelf. Vertrouw erop dat je hier op Aarde met een reden bent, en dat alleen jij voor jou zelf die reden weet. Vertrouw in jezelf, en dan komt de rest vanzelf!

 3. Michele Brlek schreef:

  Moeder aarde heeft toch ook lagen waar mannelijke en vrouwelijke energie al samengesmolten zijn. extaselaag noem ik het maar. Over de dimensies .Het organisch universum heeft er 12 , het synthetisch universum dan 13 ? Dertiende dimensie zie ik wel eens voorbij komen op internet. Als ik het plaatje bekijk zie ik er wel een geheel in.

  • Micky van Leeuwen schreef:

   Het synthetische universum zit in zijn geheel in de 1e t/m 4e dimensie, zoals in het plaatje te zien is. En binnen dat synthetische universum (wat in werkelijkheid dus niet hoger dan 4d gaat) heb je ontelbaar veel dimensies en realiteiten. Geen idee hoeveel, waarschijnlijk komt ontelbaar redelijk dicht in de buurt..

 4. Michele Brlek schreef:

  Dus ook in de 1ste 3. Ik heb me iets teveel op de 4de gefocesd. Raar als ik het nu zo zie, want ik had er eigenlijk een soort afkeer tegen terwijl het gewoon onderdeel is van de groeiweg. Ik merk dat ik er nog wat weerstand naar heb in de vorm van een klomp in mijn hoofd.4d matrix(het is dus groter,1tm 4). Sinds een paar dagen laat ik het gewoon gaan ,wat er ook in mij omgaat, dat leeft een stuk acceptabeler en vrijer.

 5. Petra schreef:

  Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik en iedereen hier op aarde een heel klein deeltje zijn of ons in een heel klein deeltje bevinden van een veel groter ‘geheel’. Voor mezelf stel ik het me voor als een atoom van een molecuul wat samen door samen met vele andere moleculen te resoneren, zich manifesteert als bijvoorbeeld een tafelpoot, als deel van een groter geheel (de tafel), een groter geheel waar nog veel meer is dan ‘de tafel’, zoals het ‘huis’ waar die ‘tafel’ in staat, ‘de straat’ waar dat ‘huis’ in staat, ‘de plaats’ en ‘land’ en ‘planeet’ waarop dat ‘huis’ zich met die ‘tafel’, met die ‘tafelpoot’ waarin de aarde als zijnde een atoom van een molecuul, zich bevindt. En zo voorts, en zo voorts Maar hoe we hier terecht zijn gekomen kan ik me niet herinneren, alsof ik aan geheugenverlies lijd… Ik wil het me wel herinneren, maar het deurtje daar naar toe blijft vooralsnog gesloten. Het ontbreekt me nog aan een volledig vertrouwen op mezelf om de reden te weten waarom ik hier op aarde ben.

  • Ikke schreef:

   Het is niet toevallig dat je op deze site bent terecht gekomen, dat gold ook voor mij.Ik zit ook in het proces van ontwaking en ja het is hard werken aan jezelf ook vanuit je hart kern/essentie. Maar gewoon op jezelf vertrouwen heeft mij al veel gebracht. En dan moet het aller mooiste nog komen….succes

  • Danny schreef:

   @Petra…Het is niet gek dat het je nog aan een volledig vertrouwen op jezelf ontbreekt.
   Als je al precies wist waarom je hier bent en alles wat daarvóór heeft plaatsgevonden, zou je dit tijdperk heel anders beleven en dus ook die lessen niet meer nodig hebben om nog verder te groeien.

   Volgens mij is je beeldspraak als klein deeltje van het hele grote geheel juist. Alleen is het nu tijd voor ons om te beseffen dat dat kleine deeltje net zo belangrijk is als alle andere kleine deeltjes. Ook als die van het ‘huis’, de ‘plaats’, etc. Zij zijn niet groot en IK is niet klein…

   Ben trots op de stappen die je al gezet hebt. Waarschijnlijk zul je, als je terugkijkt, jezelf al een stuk wijzer vinden dan een aantal jaren geleden. En het gaat maar door. Als je naar het gros van de mensen kijkt, lijken ze nog helemaal niet na te denken over waar jij over nadenkt.

   Er is op deze site in ieder geval genoeg te vinden om je te helpen bij je reis. Voor mij persoonlijk is dit al jaren mijn favo site, maar mij interesseert ook weer niet alles. Dus let op je gevoel bij artikelen en geniet van het goede…
   Succes en veel plezier.

 6. Petra schreef:

  @Ikke: dat het geen toeval is dat ik op deze site terecht ben gekomen, kan ik alleen maar beamen. Toeval bestaat niet, daar ben ik al langere tijd van overtuigd.’Iets’ in mij zorgt dat ik blijf zoeken naar een soort van bevestiging waarom ik mijzelf anders voel en zie (dit omdat ik soms echt denkbeeldig van buitenaf-buis naar mezelf kijk), dan de meeste mensen om mij heen.
  Dit gevoel van anders zijn, dat het anders in elkaar steekt dan het ons wordt voorgehouden, werd ook zeker bevestigd, toen mijn jongste zoon (nu 14) op kleuterleeftijd tegen mij vertelde hoe hij mij had uitgekozen, terwijl hij rondzweefde in het universum, als de moeder bij wie hij geboren wilde worden (en dat is echt niet omdat ik de meest perfecte moeder ben die je jezelf maar voor kan stellen). Dus wij voeren samen wel eens gesprekken die over heel andere zaken gaan dan welke topprestaties hij moet laten zien om in deze maatschappij met de meute mee te kunnen lopen. Wij laten ons niet gek maken. Al valt dat niet altijd mee. Het is hard werken aan jezelf, dat zeker!

  @Danny: dank voor je bemoedigende reactie. Op deze site vind ik zeker heel veel aan informatie die verhelderend en vaak ook o zo herkenbaar is, dus ik zal regelmatig een bezoek brengen om de artikelen te lezen die me aanspreken. Ik ben blij dat deze site bestaat, dus veel dank, Mickey van Leeuwen!

  • Micky van Leeuwen schreef:

   Geen dank Petra, leuk iets van je te horen/lezen, en pak inderdaad mee wat met je resoneert!

  • ikke schreef:

   Ik ben ook nog zoekende maar de puzzelstukjes vallen langzamerhand op zijn plek, hij is voor mij nog niet compleet. Maar ja ook dit heeft zijn tijd nodig,zolang er maar beweging in blijft. Als ik ergens in blijf hangen wat in de eerste instantie resoneert met mij kan het zo zijn dat het toch niet goed voelt. Dan weet ik van mezelf daar moet ik niks meer mee doen. Zonde van de tijd? Tja, zo werkt het pad van de waarheid nu eenmaal. Wel een mooie ervaring met jouw zoon en dat je mooie gesprekken kunt voeren. Welkom bij de club van de ware bewustwording, you can do it!!!

   • Danny schreef:

    Hoi ikke….Zonde van de tijd is het nooit, want door ervaringen met zaken waar je uiteindelijk níet mee resoneert, versmalt het pad naar jóuw waarheid steeds verder, waardoor je je op dat pad steeds prettiger gaat voelen. Tenminste zo ervaar ik het nu vaker.

    Vaak kijk ik met trots terug op wat ik bij mezelf zonder veel hulp van buitenaf al bereikt heb. Maar er is nog veel werk te verzetten…

    • Ikke schreef:

     Heey Danny; Zonde van de tijd? Nee zeker niet vandaar het vraagteken. Het werkt zoals je aangeeft als een trechter.
     Het heeft mij ook al veel gebracht…..

 7. Marianne schreef:

  Wat fijn, al deze reacties te lezen! Ook ik ben pas ‘bij toeval’ op deze site terecht gekomen en het voelt als een beetje ‘thuis komen’….veel van wat ik tot nu toe heb gelezen (dus nog niet veel, ben onderaan begonnen), past in het plaatje dat ik de afgelopen 5 jaar bij elkaar heb gepuzzeld…. Ik neem aan dat jullie ook weleens van Martijn van Staveren hebben gehoord? Heel veel overeenkomsten! Jammer alleen dat ieder zijn eigen terminologie gebruikt, zodat het weleens gissen is wat er nou uiteindelijk wordt bedoeld…maar dat zal wel wennen! ?

 8. aswien schreef:

  Wat ik even niet helemaal begrijp is het volgende:
  Je geeft aan dat we dus dalen in dimensies! Gaan we hierna ook nog naar dat duistere 1/2D dan?

  Zo ja, wat zou daarna moeten komen dan?

  • Siemen schreef:

   goeie vraag!

   • Micky van Leeuwen schreef:

    Dit is één artikel uit een reeks artikelen. Het antwoord op je vraagt staat er ongetwijfeld tussen. En anders kan je het altijd aan jezelf vragen 😉

    Maar ik zal als uitzondering een antwoord geven. En daarbij kan ik enkel van mijzelf uitgaan, want ik ga niet over andermans pad/universele reis. Voor mij is dit leven/deze levens hier op Aarde het slotstuk van mijn Universele reis. Ik schrijf dan vanuit dit aspect wat dit alles hier beleeft. Dit aspect is een fractal van mijn diepere zelf en ziel (binnen dit Universum). Ik heb ook nog tig andere aspecten in dit Universum. Dit zijn geen fractals, maar aspecten van mijn multidimensionale zelf. Als ik schrijf dat ik alles wat dit Universum te bieden heeft ervaren heb of zo goed als ervaren heb, dan spreek ik multidimensionaal en over al mijn aspecten. Deze Micky heeft een hoop ervaren in dit Universum, maar niet alles in mijn uppie, daar hebben we allemaal meerdere aspecten voor dit ook van alles ervaren. Het Universum is veel en veel en veel te groot om alles in je uppie te ervaren. Het wordt dus nog een stukkie schizofrener. We zijn met talloze in dit Universum. Alleen zijn wij hier op Aarde het middelpunt, omdat wij een fractal/samengeperste vorm zijn van ons diepere/hogere zelf en ziel. Wij brengen hier op Aarde in dit Aardse lichaam al die aspecten bij elkaar, integreren de boel als het ware. Daar hoef je niet bewust mee bezig te gaan hoor haha, anders zou het compleet onoverzichtelijk worden.
    Aspecten van ons zijn ook in 1D, 2D, en in alle soorten realiteiten en dimensies die dit Universum te bieden heeft. Ook in het plantenrijk, mineralenrijk en dierenrijk. Letterlijk overal. Dus ook in de meest dichte realiteiten zoals 1D en 2D zijn aspecten van ons aanwezig. Zo werkt het Universele multidimensionaal zijn.

    Hopelijk verheldert dit ietwat?

    • Amilius schreef:

     https://youtu.be/dQMpEAsNHmY

     Het hart is de 7e demensie. En lijkt in geometrie op een vlieger
     Alleen via het hart kom je hoger op. Deze demensie wast je schoon van alle egocentrische gebondenheid.

     Geef frank chester een kansje en hoor Hoe hij de geometrische vorm van het hart gevonden heeft.
     Geen wollige sience maar hard core feiten gevonden door ervaren.
     Respect voor deze man (wat mij betreft)

     • Micky van Leeuwen schreef:

      Ik wilde je reactie weghalen omdat geometrie niets met de 7e dimensie te maken heeft, als je het model van het organische universum in dit artikel erbij pakt. De man praat in dit filmpje over sub-dimensies binnen de (waarschijnlijk) 4e dimensie, maar kan ook 3e dimensie zijn. Het heeft in ieder geval niets met de 7e dimensie te maken. Ik laat het filmpje plus reactie staan om mensen te laten zien hoe het internet vol staat met verkeerde conclusies en dat men feitelijk altijd praat over de (hooguit) 4e dimensie.

      • Amilius schreef:

       Dat van de 7e demensie heb ik erbij gepuzzeld,
       Ik denk dat je het filmpje niet gezien hebt.
       Frank laat zien dat hij de exacte geometrische vorm van het hart in handen heeft. Hij laat hier mee zien dat het hart geen pomp is maar een aanzuiging maakt.
       De zuigende werking zorgt voor een ventrikel (draaikolk).

       Zover ik weet word er in een draaikolk iets gedaan waardoor er weer structuur en energie word toegevoegd of word hersteld?.

       Frank heeft niets met demensie zoals wij/jij bedoeld.
       Ik betrek het er bij. We zijn onderweg naar waarheid, niemand heeft hem tot op heden.
       (Behalve frank boeien, maar niemand verstaat hem)
       Daarom vind ik meningen minder interessant dan dat wat men echt weet.
       Maar goed het is aan de mens.

       Ik zal wat duidelijker zijn volgende keer over wat ik zelf ondervonden en hoe het Tot stand is gekomen.
       Ik ben niet zo’n beste typer als jij en zwaar dislectisch of hoe je het ook schrijven mag, dus ik probeer soms met (te)weinig worden er van af te komen.
       Dus….
       Dat van die 7e demensie en het hart is alleen maar mijn mening want bewijs heb ik nog niet, en misschien hoeft dat niet eens.

       Wel weet ik dat meneer chester niet uit zijn … ….
       En het zeer de moeite waard is om zijn bevindingen waar te nemen.
       Dit moest even van het hart…
       Kan het draaikolkje weer open.

       Wat waar is???
       Waar wat is??
       Is wat waar??
       Waar is wat???
       Meningen en discussies

       Het is goed zo
       Ik ga het bos weer in en kom niet opruimen vannacht en denk
       Dat ik er maar voor goed blijf.
       Plantjes en paddestoelen passen mij beter.
       Fijne avond lieve mensen
       Succes Mick en joost

      • Amilius schreef:

       Trouwens :))
       Dat het Internet vol met verkeerde conclusies staat laat je idd zien bij deze

 9. Koning Florian schreef:

  goed artikel. we zijn als termieten die het leven op aarde proberen te begrijpen, een lachwekkend streven. het eerste wat we moeten doen is wetenschap van de tafel schuiven en focussen op ons bewustzijn. religie heeft wel aanrakingspunten maar dan moet je het idee van een god totaal los laten. we are the world!

 10. Rob schreef:

  Ik vind de wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de kwantummechanica toch wel interessante dingen doen. Wetenschap is wel goed, alleen de manier waarop die bedreven wordt mag volgens mij veranderd worden. Echte wetenschap is voor mij gewoon observeren, kijken wat er gebeurd en dit proberen te begrijpen, zonder vooraf een bepaalde mening te hebben. De huidige wetenschap heeft eerst een hypothese die onderzocht moet worden, en dan aanvaard of verworpen kan of moet worden. Daar zit de fout in. Dan ben ik het daar met Koning Florian mee eens, dat soort wetenschap mag voor mij ook verdwijnen, is obsoleet. Je ziet dat er toch steeds meer wetenschappers anders gaan denken, mindvalley is er een voorbeeld van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *