Hoeveel geld wat ingezameld is voor een goed doel gaat daadwerkelijk naar dat goede doel?
19 september 2016
Een persoonlijke boodschap voor het verlichte mind-egoisme
25 september 2016