Vloeken in de kerk (column)

( 12 )
 • jg

  Hierbij een artikel en de wikipedia pagina van de organisatie die afval van een kalkoenfabriek omzet in olie.

  http://discovermagazine.com/2006/apr/anything-oil/

  https://en.wikipedia.org/wiki/Changing_World_Technologies

  de olie die uit deze fabriek komt kan alleen omgetoverd worden tot biofuel (ethaan en biodiesel).

  De volgende site legt het verschil uit met fossiele brandstoffen:
  https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/biofuels/biofuel-fossil-fuel2.htm

  hieruit kan dus gesuggereerd worden dat vanuit organische stoffen geen aardolie gemaakt kan worden maar alleen biofuel.
  Mijn kleinschalig onderzoek kraakt natuurlijk aan alle kanten en heeft maar één voorbeeld, maar om te geloven dat aardolie is ontstaan door plankton is ook een vrij gemakkelijke optie.

  Beantwoorden
 • Sebas36

  Uit alle plantaardige en dierlijk matriaal kan je olie halen, zowel bio als ruwe olie.

  Al het beschikbare bewijsmateriaal wijst op een recente catastrofale oorsprong voor de enorme olievoorraden van plantaardig en overig organische afval en het is daarmee in lijn met de bijbelse beschrijving van de aardse geschiedenis. In de wereld voor de zondvloed groeide er enorme bossen op zowel het land- als wateroppervlak en de oceanen wemelden van diatomeeën en andere kleine organismen die gebruik maken van fotosynthese.

  Vervolgens werden tijdens de wereldwijde ramp van de zondvloed de bossen ontworteld en weggevaagd. Grote hoeveelheden plantenmateriaal werden snel bedolven en veranderden in steenkoollagen, en organisch materiaal werd wijd verspreid over de velen catastrofaal afgezette sedimentaire rotslagen.

  De steenkoollagen en fossieldragende sedimentlagen werden steeds meer bedolven, tijdens het voortduren van de zondvloed. Als gevolg hiervan steeg de temperatuur en druk binnen de lagen aanzienlijk waardoor er zich al snel ruwe oliën en aardgas vormde vanuit het organische materiaal. De olie en gas verplaatste zich vervolgens totdat ze ingesloten raakten in reservoirgesteente en structuren, waar het zich verzamelde en onze huidige olie- en gasreserves vormt.
  Dit komt door de porfyrine moleculen die abrubt werd afgesloten van zuurstof (aërobe omstandigheden) en aan druk en hitte werden blootgestelt.

  Dagelijks wordt het slachtafval van kalkoenen en varkens naar‘s werelds eerste bio-raffinaderij in Carthage, Missoure in de VS aangevoerd. De bio-rafinaderij zet in een thermisch proces het slachtafval om in olie. 1 Tijdens piekproductie worden 500 vaten met olie van hoge kwaliteit (beter dan ruwe olie) geproduceerd uit 270 ton ingewanden van kalkoenen en 20 ton varkensvet.
  Dit is van betere kwaliteit omdat wij het raffinage process beter in de hand hebben dan de natuur zelf door dit molecuul.
  Wat denk je dat al die raffinage bedrijven in Rotterdam en Antwerpen allemaal doen? Die werken niet alleen met ruwe olie maar ook biodiesel uit bijvoorbeeld graan of sojabonen. Ruwe olie van betere kwaliteit…

  Beantwoorden
  • Micky van Leeuwen

   Ik heb het in mijn column over aardolie. Niet over kalkoenolie, biodiesel, steenkool of welk gas dan ook.
   Aardolie wordt niet gemaakt van organisch restafval. Niemand kan mij dat bewijzen, ook de sprookjes van de wetenschapskerk niet, die hebben geen vat op mij, het zijn en blijven theorieën en dus een geloof 🙂

   Beantwoorden
 • Ank

  Einstein en Darwin waren me al duidelijk maar over het ontstaan van aardolie had ik nog nooit nagedacht en ik dacht dat jij hier het antwoord even uit je mouw zou schudden. Maar nee, je laat mij/ons met een raadsel zitten.
  Het internet geeft geen andere oplossing dan dat er binnen de wetenschapskerk ook nog wordt gesuggereerd dat een catastrofe zoals de “zondvloed” een oorzaak kan zijn maar dat behoort tot hetzelfde principe.
  En dan heb je nog de theorie dat de aardolie (ook) een abiogene oorsprong kan hebben.
  https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/aardolie-heeft-ook-abiogene-oorsprong/
  Al met al weer een column waarvan je lekkere lachkriebels in je buik krijgt.

  Beantwoorden
  • Ank

   In het engels hebben ze het over “ abiotic “. https://m.youtube.com/watch?v=KBO4LkMSSKo

   Beantwoorden
  • Micky van Leeuwen

   Schrijft de wetenschapskerk over de zondvloed en het ontstaan van olie? Hahahahaha. Het is nog erger dan die hard christenen…. die wetenschapslui geloven meer bizarre dingen dan christenen….

   Bij olie dienen we (zo voel ik) multidimensionaal te denken. Ik heb ook niet alle antwoorden hoor haha. Maar ik weet wel dat bij het verbranden van aardolie (producten) demonische entiteiten vrij komen die opgesloten zaten in die aardolie. Dat is de diepere multidimensionale laag erachter, ‘men heeft niet voor niets voor het verbranden van aardolie gekozen. Het hele Universum is aanwezig op deze planeet in samengeperste vorm. Dus ook de kleverige duistere spelonken van dit Universum (1e en 2e dimensie). Dat resoneert meer met mij dan dat gelul over organisch restafval 😉

   Beantwoorden
   • Ank

    OK, nou wordt het duidelijker.
    Dus als ik het goed begrijp zijn er meerdere motieven om niet over te willen gaan op schone energie, en daarmee bedoel ik dus echte schone energie.
    Het eerste motief heb je net uitgelegd. Als je de mensen dan ook nog kunt wijsmaken dat de olievoorraden beperkt zijn, kun je de prijs lekker opdrijven.
    Ik heb weer heel wat geleerd vandaag, waarvoor mijn dank.

    Ik heb nog een paar sites bezocht over het onderwerp.
    Schijnt dat een Rus al in 1757 de hypothese heeft geopperd dat aardolie diep in de aarde gevormd werd. De hedendaagse Russen zijn dat verder uit gaan zoeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit zo is en zijn daarom met een heel ander uitgangspunt met succes naar olie gaan zoeken.
    Om de olie duur te kunnen verkopen moest echter de leugen van de fossiele aard verkocht worden om de prijs op te kunnen drijven

    Beantwoorden
 • Marchianio

  Iedereen heeft geleerd dat aardolie een organisch afbraakproduct is en ik moet zeggen toen Micky schreef dat niet zo is,
  moet ik zeggen dat mijn mind in de weerstand ging.
  Ik had het even geparkeerd en juist toen kwamen er andere gedachten bij mij binnen….
  Als je puur kijkt naar de producten die van aardolie gemaakt worden, dan zou Micky best gelijk kunnen hebben.
  Vroeger werd er bijvoorbeeld lijnolieverf gebruikt om hout te verduurzamen.
  Lijnolieverf is een organisch product. De verf van nu is gemaakt van aardolie en is synthetisch. Vroeger werd voedsel bewaard in potten van klei. Tegenwoordig veelal in plastic of kunststof. Dit zijn ook aardolieproducten. Vroeger had je houten wielen, tegenwoordig heb ijzer wielen met een autoband eromheen. Een autoband is ook gemaakt van aardolie, dus ook synthetisch. Vroeger gebruikten land- en tuinbouwers dierlijke mest of compost als organische meststof, tegenwoordig veelal kunstmest. Kunstmest wordt ook gemaakt van aardolie en is dus synthetisch.
  Vroeger gebruikte men bijv. Brandnetelgier als plantversterkend middel of als organisch bestrijdingsmiddel, tegenwoordig worden er chemische, synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  Zo zie je maar dat aardolie medeverantwoordelijk voor de synthetisering van onze omgeving en dat de organische producten naar de achtergrond verdreven zijn.
  Dan heb ik nog een gedachte…stel nou dat aardolie inderdaad niet organisch is…hoe is het hier dan op en in moeder aarde gekomen? Is het bij het creëeren van moeder aarde tijdens de compressie, dan synthetische aardolie ontstaan?

  Beantwoorden
 • Frans

  Hi Hi. Apen hebben sterke bijna onbreekbare botten. De armen van een aap komen bij zijn knieën. Volgens Darwin is er een survival of the fittist gaande. Helaas is de mens t.o.v. de aap een degeneratie, o.a. krakkemikkig, korte armpjes en kan dus onmogelijk officieel bestaan. Maar ja een theorie is dus gewoon een mening!

  Beantwoorden
 • maria

  Intussen heb ik begrepen dat er op een aantal plekken in Nederland aardgas zit, de zogenaamde kleine bronnen. Groningen is in opspraak en een groot veld, maar intussen zijn ze bezig om kleinere velden aan te boren in Nederland die uiteindelijk voorzien in een groot stuk van de aardgas behoefte. We kunnen dit scharen onder de noemer fossiele brandstoffen, die uit de aarde komen en lang geleden daar ontstaan zijn De opbrengst gaat naar de staat 90%. Ik geloof wel dat dit mogelijk is; dat er stoffen ontstaan in de loop der tijden die wij nu gebruiken, of misbruiken als brandstof, of het nodig is, daar heb ik mijn twijfels over. Ik ben van mening dat energie er altijd is en vrij bruikbaar is, maar een verdienmodel is des te beter wordt gedacht. Zo blijven we aan de gang in deze huidige situatie, economische situatie. Voor alles is wel een verdienmodel te vinden en met de een goede marketing kan dit goed aan de man en vrouw gebracht worden. Alles wat je uit de aarde haalt, mag iets anders voor teruggegeven worden, omdat de aarde een levend wezen is. Dat zijn we vergeten, helaas. Het geldt ook dat als je iets eet wat van de aarde gegeten heeft, je dankbaar mag zijn het te mogen eten. Dat zijn we ook vergeten. Maar hetgeen je eet zorgt er ook voor wie en wat jij bent in de lichamelijke zin en verder de spirituele zin. Best een bijzondere tijd waar we in leven, omdat we neigen naar digitaal consumeren en de kracht van de aarde vergeten, we voelen deze kracht niet meer omdat we afgeleid worden door andere prikkels, soms verslavende prikkels, die onze kinderen mogen beleven en hopelijk doorstaan voordat ze robotic proof worden. Dat is echt mijn angst, dat we als mensheid, met een ziel, vrijwillig, overgenomen worden door iets wat ons als menszijn gaat controleren en overnemen. De vrije wil als mens blijft er altijd, maar robots hebben geen ziel en doen wat er opgedragen wordt. Toch geloof ik in de ziel en de goddelijke orde, los van elke kerk, dat het goede er is en blijft. In jezelf en ook buiten jezelf. Hier op deze mooie aarde die in alles voorziet en waar wij mogen verblijven. Zelf voel ik mij een gelukkig mens en als ik al de verhalen hoor die kinderen meegemaakt hebben in de weg naar een vrije plek in Nederland. Het beweegt mij er des temeer toe om te gaan leren en de kinderen uit een ander land te kunnen bijstaan.

  Beantwoorden
 • Ikke

  Ik geloof er helemaal geen poep van, dat hele Darwin geleuter.

  https://i.stack.imgur.com/CkRts.jpg

  Beantwoorden

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>