De gevaren van Cobra’s oproep tot het doen van 11:11 wereldmeditaties
11 november 2018
Removing The Virus from The God Matrix : George Kavassilas
26 november 2018