Word Weer Je Ware Zelf: Ontkroon het Coronavirus
24 maart 2020
De Corona NSB & op trauma gebaseerde mind control
31 maart 2020